NOWE ZĘBY W 1 WEEKEND

System oparty na nawigacji komputerowej wykorzystujący kompetencje informatyczne i doświadczenie implantologa. Całkowicie nowoczesna metoda komputerowego planowania przyszłego uzupełnienia braków zębowych od pojedynczego zęba do całkowitego bezzębia.
Metoda ta pozwala przewidzieć w sposób jednoznacznie precyzyjny położenie przyszłego implantu i zaplanowanie odbudowy protetycznej zanim przystąpimy do właściwego leczenia.
Na podstawie tomografii komputerowej CBCT modelu i zeskanowaniu tych dwóch danych komputerowo planowana jest pozycja implantu w obrazie 3D
Mamy obraz struktur anatomicznych kości pacjenta a także potrzeb protetycznych , kształt zębów. Dla każdego pacjenta modelowany jest indywidualny szablon, na podstawie którego chirurg wprowadza implanty. W laboratorium przygotowywana jest praca protetyczna osadzana później bezpośrednio na wprowadzonych wszczepach. Wynik leczenia jest przewidywalny poprzez skrupulatna diagnostykę i planowanie.
Czas leczenia skrócony jest do minimum , unikając wielomiesięcznych bolesnych obarczonych ryzykiem powikłań procedur.

Korzyści:

krótki czas trwania zabiegu

nie ma potrzeby użycia skalpela

zabieg jest bezbolesny

precyzja planowania

pacjent wychodzi z gabinetu z zębami opartymi na nowo wszczepionych implantach

brak obrzęku po zabiegowego  ( pacjenci aktywni zawodowo nie musza brać zwolnienia )

przyjazna komunikacja z pacjentem dzięki możliwości zobrazowania efektu

brak powikłań i ryzyka naruszenia ważnych struktur anatomicznych.

całkowicie bezpieczny zabieg gwarantujący szybką rekonwalescencję