KORONY

Gdy korona fizjologiczna zęba ulega znacznemu zniszczeniu w wyniku wcześniejszych zabiegów stomatologicznych lub z innego powodu doznała urazu wówczas jedyna metoda na trwale utrzymanie danego zęba w łuku jest odbudowa za pomocą korony porcelanowej.
Korona to rodzaj ochronnej czapki osadzonej na zrębie zębiny, wzmacniającą i w sposób anatomiczny odbudowująca brakujące tkanki.
Wskazanie do wykonania korony są również żeby martwe, w znacznym stopniu uszkodzone po leczeniu endodontycznym , gdyż takie zęby z reguły są kruche i w łatwy sposób mogą ulec złamaniu.
Ich wzmocnieniu służy wkład koronowo korzeniowy , który odbudowuje powierzchnię nośną dla korony.
Koronę taka wykonuje się w laboratorium protetycznym a lekarz za pomocą specjalistycznych cementów mocuje na zębie.
Taka procedura pozwala na swobodne używanie danego zęba , bez obawy o jego pękniecie.
Korony porcelanowe wykorzystywane są również w celach estetycznych na własnych żywych zębach, które z jakiegoś powodu są zniszczone, krzywe , starte patologicznie lub niedoskonałe kolorystycznie.
Korony porcelanowe mogą różnic się sposobem wykonania w zależności od użytego materiału,
Pierwsza grupa o podwyższonym standardzie estetycznym stanowa korony pełnoceramiczne na podbudowie z Cercomm lub Press.
Są one niezwykle piękne , najbardziej zbliżone do naturalnych zębów , wykazują stabilność tkankową i szczególną wytrzymałość.
Te niezwykłe właściwością powodują , ze w niezmienionym stanie służą długie lata.
Drugą grupę stanowią korony na podbudowie metalowej np. złoto z napaloną ceramiką.
Trzecią grupę stanowią korony i odbudowy kompozytowe.
Wraz z udoskonaleniem materiałów kompozytowych nastąpił przełom w stomatologii.
Materiały na bazie silikonów i krzemianów zastąpiono światło utwardzalnymi kompozytami które służą nie tylko do wykonywania wypełnień lecz także do całkowitej odbudowy tkanek zęba.
W wielu przypadkach prace kompozytowe stosowane są jako tymczasowe , długoczasowe.